جو

خدمات واردات جو جهت مصرف انسانی و دامی با قیمت خرید مناسب از کشورهای توسط بازرگانان این مرکز ارائه می شود. این گروه بازرگانی جو را از کشورهای خارجی مانند روسیه خریداری می نماید و با هزینه حمل مناسب آن را وارد کشور می نماید./ خریدارانی که قصد خرید جو از کشور روسیه را دارند این مرکز می تواند از طریق گشایش ال سی و در ظرف زمان مقرری واردات آن را با آنالیز و قیمت مناسب واردات نماید و در بنادر شمالی تحویل دهد .