شکر

شکر یکی از اصلی‌ترین محصولات غذایی-کشاورزی است که در سبد غذایی اکثر خانوارها به عنوان شیرین‌کننده اصلی قرار دارد. این محصول در ایران به صورت شکر و قند مصرف می‌شود. این ماده غذایی، همچنین یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه اکثر کارخانجات تولید مواد غذایی محسوب می‌شود. در حال حاضر مصرف سرانه شکر در ایران بیش از 30 کیلوگرم در سال برآورد می‌شود که با این حساب مصرف سالیانه شکر در ایران بالغ بر 2,400,000 تن می‌شود.