برنج

برنج، از جمله محصولاتی است که در ایران یکی از مواد اصلی خوراک روزانه مردم را تشکیل می‌دهد. با توجه به مصرف داخلی فراوان این محصول و کافی نبودن تولید داخلی برنج، واردات این محصول در سال‌های گذشته رونق گرفته است. به ویژه در چند سال گذشته برنج وارداتی از کشورهای هند و پاکستان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این نوع برنج دارای ویژگی‌های خاصی از جمله قد کشیدن مناسب و پخت مطبوع است.